OmslagafbeeldingCorpus Actio

Corpus Actio

Gemert

Ziekteverzuim… een heel vervelend verschijnsel. Natuurlijk is ziek zijn het meest vervelend voor degene die ziek is. Maar voor de werkgever betekenen zieke medewerkers een ongewenste remming op een geoliede machine. Zo worden collega’s van de zieke medewerker zwaarder belast en kunnen de kosten die een zieke medewerker met zich meebrengt hoog oplopen. Corpus Actio zet zich voor de volle 100% in om de medewerker die ziek is met betrekking op het houdings- en bewegingsapparaat te begeleiden in het traject van re-integratie. Heel belangrijk hierbij is te starten met de vragen: Wat is de oorzaak van het ziekteverzuim? Heeft dit wellicht te maken met een foutieve werkhouding? Of wellicht een ongunstige werksituatie? Kunnen we dit aanpakken? Corpus Actio voert adviesgesprekken met de werknemer, zoekt de werknemer op in de werksituatie en overlegt evt. met behandelaars. Verder communiceert Corpus Actio met leidinggevende, HR en bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Allemaal met 1 doel: een laag ziekteverzuim! Wat niet alleen ten goede komt aan de werkgever, maar ook aan de werknemer! Want iedereen wil thuis toch nog fijn vooruit en zijn/haar hobby uit kunnen oefenen? Maar… preventie is het toverwoord! Heel graag denk ik mee in het voorkomen van ziekteverzuim!

Sfeerafbeelding
Sfeerafbeelding

Adres Gemert

Afstand tot OV 400 meter

Ons team 1 medewerkers

Branche Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Vacatures en projecten bij dit bedrijf

Elk bedrijf is anders en heeft dan ook verschillende beroepen. Wat vind jij interessant?